1.
Hồ Văn Q. Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất. vn [Internet]. 1576429200 [cited 6tháng 122022];70(4):299-08. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/480