1.
Trần Anh T, Nguyễn Đình H. Dòng chảy Stokes trên bề mặt gồ ghề có chiều dài trượt cục bộ biến thiên theo hàm số Cosine. vn [Internet]. 1576429200 [cited 5tháng 122022];70(4):279-88. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/478