1.
Trần Văn K, Nguyễn Đức K. Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên . vn [Internet]. 1576429200 [cited 27tháng 112022];70(4):264-78. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/477