1.
Nguyễn Mạnh H. Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ . vn [Internet]. 1573750800 [cited 10tháng 122023];70(2):132-4. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/464