1.
Lê Thị H, Nguyễn Thị Kim K. Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên. vn [Internet]. 1573750800 [cited 10tháng 122023];70(2):95-03. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/460