1.
Nguyễn Song Thanh T, Dương Văn H, Vũ Ngọc Ánh. Tính toán và lựa chọn kết cấu khung sườn máy bay tải trọng 10 kg sử dụng trong nông nghiệp . vn [Internet]. 1568566800 [cited 6tháng 122022];70(1):32-. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/454