1.
Đỗ Đức T, Vũ Tuấn Đạt. Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC . vn [Internet]. 1568566800 [cited 9tháng 122022];70(1):1-0. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/451