1.
Đào Thanh T. Thiết bị thu thập dữ liệu không dây sử dụng cảm biến áp điện ứng dụng trong đo dao động kết cấu cầu . vn [Internet]. 1582909200 [cited 5tháng 122022];71(2):135-44. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/445