1.
Nguyễn Đình H, Trần Anh T. Phân tích đặc trưng dòng chảy trong khe nứt của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử biên. vn [Internet]. 1582909200 [cited 9tháng 122022];71(2):123-34. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/444