1.
Vũ Phương T. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm. vn [Internet]. 1582909200 [cited 10tháng 122023];71(2):113-22. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/443