1.
Nguyễn Thái L, Nguyễn Đức M, Phạm Hoàng K. Nghiên cứu độ lún hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao trên mô hình thực nghiệm. vn [Internet]. 1582909200 [cited 2tháng 122022];71(2):101-12. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/442