1.
Đỗ Đức T, Vũ Tuấn Đạt. Dự báo tuổi thọ đến khi xuất hiện vết nứt mỏi cho trục bánh xe của toa xe hàng MC. vn [Internet]. 1582909200 [cited 27tháng 112022];71(2):91-00. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/441