1.
Phạm Văn P, Nguyễn Xuân H. Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt. vn [Internet]. 1582909200 [cited 1tháng 122022];71(2):80-. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/440