1.
Lê Minh N, Lê Văn H, Trần Đức C. Khảo sát độ chính xác bố trí tim tuyến đường bẳng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục. vn [Internet]. 1582909200 [cited 1tháng 122022];71(2):70-9. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/439