1.
Lê Đăng D, Nguyễn Thành T, Đặng Việt T. nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh. vn [Internet]. 1579107600 [cited 9tháng 122022];70(5):418-27. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/422