1.
Nguyễn Trung H, Kiều Công T. Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún . vn [Internet]. 1579107600 [cited 1tháng 122022];70(5):397-06. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/420