1.
Nguyễn Sỹ Anh T. Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích. vn [Internet]. 1655226000 [cited 1tháng 122022];73(5):502-13. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1255