1.
Đoàn Hồng Đức, Đỗ Văn T, Phạm Minh P. Tính toán ổn định của tấm nano chiều dày biến đổi có vết nứt và có xét đến ảnh hưởng của hiệu ứng flexo. vn [Internet]. 1655226000 [cited 29tháng 112022];73(5):470-85. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1253