1.
Đoàn Phước T, Nguyễn Thanh T. Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy. vn [Internet]. 1649955600 [cited 27tháng 112022];73(3):316-2. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1204