1.
Nguyễn Đức D, Nguyễn Duy T, Thái Khắc C. Ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn đến co ngót của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu . vn [Internet]. 1649955600 [cited 26tháng 112022];73(3):268-76. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1200