1.
Đào Văn Đông, Trịnh Hoàng S. Nghiên cứu đánh giá quy trình và chất lượng thi công thí điểm mặt đường bê tông geopolyme tại Việt Nam. vn [Internet]. 1644886800 [cited 10tháng 122023];73(2):154-67. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1150