1.
Huỳnh Văn Q. Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. vn [Internet]. 1644886800 [cited 27tháng 112022];73(2):127-39. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1148