1.
Trần Thị Bích T. Xác định độ thấm có hiệu của mô hình bê tông bị nứt bằng phương pháp PTHH. vn [Internet]. 5tháng 121200 [cited 5tháng 122022];72(9):1047-56. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1098