1.
Từ Sỹ Q, Nguyễn Văn T, Lê Văn D, Nguyễn Thành T, Trần Thế T. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định chiều dài triển khai của cốt thanh GFRP trong kết cấu bê tông nhẹ. vn [Internet]. 9tháng 121200 [cited 9tháng 122022];72(9):1034-46. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1097