1.
Đào Sỹ Đán, Phạm Hoàng K, Phạm Văn P. Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ chịu nén của bê tông được kiềm chế nở ngang bằng tấm CFRP. vn [Internet]. 6tháng 121200 [cited 6tháng 122022];72(9):1010-22. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1095