1.
Lê Bá D, Phạm Duy H. Mô phỏng 3D vết nứt trong bê tông sử dụng ứng suất chính trong phương pháp phần tử rời rạc. vn [Internet]. 1634230800 [cited 1tháng 122022];72(8):882-9. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1057