1.
Đỗ Đức T, Nguyễn Đức T. Xây dựng chương trình tính toán tốc độ và thời gian vận hành của đoàn tàu trên đường sắt việt nam. vn [Internet]. 1634230800 [cited 2tháng 102023];72(8):850-65. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1055