Ngô Đức, Chinh. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Cường độ Chịu Nén Và Sự Co Ngót Của Bê Tông đất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 8 (1603818000): 924-934. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/661.