Vũ Phương, Thảo. Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Nước Thải Trạm Trộn Bê Tông Xi Măng Bằng Mô Hình Phòng Thí Nghiệm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 2 (1582909200): 113-122. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/443.