Vũ Văn, T. Thiết Kế Bộ điều Khiển H∞/LPV Cho Hệ Thống Treo Bán Tích Cực Trên ô Tô. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 9, 1609088400, tr 1061-72, doi:10.47869/tcsj.71.9.5.