Nguyễn Thị Mi, T., H. Trần Thị Cẩm, và K. Akihiro. Nghiên Cứu Và đề Xuất Hệ Số Lớp Của Bê Tông Nhựa Rỗng Thoát Nước Phục Vụ Thiết Kế Kết Cấu Mặt đường Theo AASHTO 1993. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 9, 1609088400, tr 1039-46, doi:10.47869/tcsj.71.9.3.