Nguyễn Mạnh, H. Nghiên Cứu Xác định điều Kiện Biên Cho Bài Toán Truyền Nhiệt Qua Các Lớp Mặt đường Nhựa khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 2, 1573750800, tr 132-4, doi:10.25073/tcsj.70.2.36.