Jung J., K., N. Tri N.M., N. Xuan Tung, và H. Ta Duy. Reinforcing Cementitious Material Using Single-Walled Carbon Nanotube - Nylon 66 Nanofibers. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 71, số p.h 1, 1580403600, tr 46-55, doi:10.25073/tcsj.71.1.6.