Nguyễn Trung, H., và T. Kiều Công. Nghiên Cứu Lắp Giảm Chấn Hộp Trục Cho Giá Chuyển Lò Xo Không Khí Không Xà Nhún . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, Vol 70, số p.h 5, 1579107600, tr 397-06, doi:10.25073/tcsj.70.5.4.