[1]
T. Đỗ Quang và Q. Nguyễn Văn, Nghiên cứu xây dựng công thức dự đoán độ bền tới hạn kết cấu chân đế giàn khoan ngoài khơi kiểu bán chìm khi bị đâm va bởi các tàu dịch vụ, vn, vol 72, số p.h 5, tr 620-635, 1623690000.