[1]
H. Bùi Thị Thanh, H. Phạm Khánh, D. Hà Duy, và X. Vũ Thị, Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NdFeB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm, vn, vol 72, số p.h 2, tr 204-214, 1613322000.