[1]
T. Hà Thanh và H. Nguyễn Minh, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến trợ giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại hà nội - sử dụng dữ liệu toàn mạng 2011-2019, vn, vol 72, số p.h 2, tr 180-192, 1613322000.