[1]
T. Vũ Văn, Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô, vn, vol 71, số p.h 9, tr 1061-1072, 1609088400.