[1]
N. Trần Thị Vân, S. Trương Hoành, và H. Trần Vĩnh, Nghiên cứu chế tạo lớp mạ composite Ni-cBN trên nền phẳng để chế tạo thanh đá mài và đĩa mài cBN bằng phương pháp mạ điện hóa, vn, vol 71, số p.h 8, tr 935-943, 1603818000.