[1]
C. Ngô Đức, Nghiên cứu thực nghiệm cường độ chịu nén và sự co ngót của bê tông đất, vn, vol 71, số p.h 8, tr 924-934, 1603818000.