[1]
Q. Trịnh Đức và P. Đặng Việt, Mô hình hóa và nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng chỉnh lưu 24-xung lên sóng hài điện áp lưới trên phần mềm Matlab, vn, vol 71, số p.h 6, tr 701-711, 1598547600.