[1]
H. Nguyễn Đình và T. Trần Anh, Xác định tính chất đàn hồi có hiệu của composite gia cường cốt sợi hình trụ phân bố tuần hoàn theo một phương, vn, vol 71, số p.h 5, tr 615-625, 1593277200.