[1]
T. Lê Minh và H. Mai Thị Thu, Xây dựng hệ thống giám sát mức tiêu thụ điện năng thông qua mạng cảm biến không dây và IOT, vn, vol 71, số p.h 3, tr 274-284, 1587661200.