[1]
Q. Hồ Văn, Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất, vn, vol 70, số p.h 4, tr 299-308, 1576429200.