[1]
T. Đào Thanh, Thiết bị thu thập dữ liệu không dây sử dụng cảm biến áp điện ứng dụng trong đo dao động kết cấu cầu , vn, vol 71, số p.h 2, tr 135-144, 1582909200.