[1]
T. Vũ Phương, Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm, vn, vol 71, số p.h 2, tr 113-122, 1582909200.