[1]
L. Nguyễn Thái, M. Nguyễn Đức, và K. Phạm Hoàng, Nghiên cứu độ lún hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao trên mô hình thực nghiệm, vn, vol 71, số p.h 2, tr 101-112, 1582909200.