[1]
P. Phạm Văn và H. Nguyễn Xuân, Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt, vn, vol 71, số p.h 2, tr 80-90, 1582909200.