[1]
H. Nguyễn Trung và T. Kiều Công, Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún , vn, vol 70, số p.h 5, tr 397-406, 1579107600.