[1]
M. Nguyễn Văn, N. Phan Hoàng, H. Nguyễn Minh, và H. Hoàng Phương, Phân tích xác suất phá hủy địa chấn cho trụ và gối cầu của công trình cầu vượt bê tông cốt thép trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vn, vol 73, số p.h 3, tr 300-315, 1649955600.